Κύμα Τσουνάμι

Το video clip περιγράφει το μηχανισμό δημιουργίας του κύματος τσουνάμι. Αρχικά μαθητές με τον καθηγητή φυσικής σε εργαστήριο προσεγγίζουν το φαινόμενο χρησιμοποιώντας μια πειραματική διάταξη. Χρησιμοποιούν ένα πλατύ γυάλινο δοχείο που περιέχει νερό και σε κάποιο σημείο υπάρχει ένας μηχανισμός που παράγει εγκάρσια κύματα. Τα κύματα διαδίδονται. Όταν ο καθηγητής βυθίζει μια γυάλινη πλάκα κάτω από την επιφάνεια του νερού, δηλ. μειώνει το βάθος τότε οι μαθητές παρατηρούν ότι η στάθμη του νερού ανυψώνεται. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια προσομοίωση του φαινομένου με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα επιφανειακό κύμα που δημιουργήθηκε στον ωκεανό σε μεγάλα βάθη έχει μεγάλο μήκος κύματος και μικρό ύψος. Μια βάρκα μόλις θα καταλάβαινε την ύπαρξη του κύματος αυτού. Καθώς όμως το κύμα πλησιάζει προς την ακτή όπου το βάθος μειώνεται τότε μειώνεται και το μήκος κύματος ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνει το ύψος μετατρέποντας την κινητική ενέργεια σε δυναμική και σαν ένα τείχος μεγάλου ύψους πέφτει πάνω στην ακτή σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού