Λίμνη Κερκίνη: Μια φορά κι ένεν καιρό….

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα έλος κοντά στο βουνό Μπέλλες. Αλλά εξαιτίας των πλημμυρών και των μεταδοτικών ασθενειών όπως η ελονοσία, το κράτος δημιούργησε ένα φράγμα και έπειτα μία λίμνη. Πολλά πουλιά ζουν εκεί.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού