Λίμνη Κερκίνη: Οι φωλιές των πελαργών

Το δάσος κοντά στη λίμνη είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Στο χωριό Κερκίνη μπορεί κάποιος να δει πολλές φωλιές πελαργών πάνω σε στύλους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, σε τρούλους εκκλησιών κλπ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού