Λίμνη Κερκίνη: Το δάσος

Κατά τη διάρκεια των μηνών που το δάσος δεν καλύπτεται από το νερό, κάποιος μπορεί να περπατήσει ή να οδηγήσει στον πυθμένα της λίμνης. Υπάρχουν ιτιές μέσα στο δάσος. Πολλά φύλλα κυλούν πάνω στο νερό την άνοιξη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού