Λογιστικά φύλλα

Το βίντεο κλιπ παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής λογισμικού λογιστικά φύλλα. Πρόκειται για μια εφαρμογή ιδιαίτερα χρήσιμη σε σπουδαστές, ερευνητές ή λογιστές αφού παρέχει πολλά εργαλεία για τη διαχείριση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού