Λούσιος ποταμός, ένας ελληνικός βιότοπος στην Αρκαδία

Αυτό το κλιπ είναι για το Λούσιο ποταμό και πώς πήρε το όνομά του. Ο Δίας, ο πατέρας των 12 Θεών του Ολύμπου, λούστηκε στα κρύα νερά του ποταμού και γι’ αυτό το ποτάμι ονομάστηκε Λούσιος, το μέρος δηλαδή όπου κάποιος μπορεί να λουστεί.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού