Μ. Αλέξανδρος – Η τελευταία του χρονιά (323 π.Χ.)

Ο Μ. Αλέξανδρος επιστρέφει απο τη Σούσα, στη Βαβυλώνα. Για να εξαγνιστεί από τον υψιλό πυρετό που υποφέρει κάνει κάθε μέρα θυσίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τελικά πεθαίνει στην ηλικία των 32.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού