Μετανάστευση: το όνειρο μιας φτωχής χώρας

Με αφορμή συγκεκριμένα αποσπάσματα από το έργο «Η αυλή των θαυμάτων», το κλιπ περιγράφει τη γενική κατάσταση της μεταπολεμικής Ελλάδας που προκάλεσε μεταναστευτικό κύμα προς όλο τον κόσμο, κυρίως προς Αμερική και Αυστραλία. Η αναχώρηση από την Ελλάδα είχε καταστεί το όνειρο των φτωχών στρωμάτων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού