Μετρήσεις στο Σύμπαν

Το video clip περιγράφει πώς οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στο σύμπαν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι εικόνες της δραστηριότητας του σύμπαντος, όπως αυτές αποτυπώνονται στα οπτικά φάσματα, τα δαχτυλικά αποτυπώματα των αστρικών αντικειμένων, είναι εικόνες του παρελθόντος γιατί το φως χρειάζεται εκατομμύρια έτη φωτός για να ταξιδέψει από μακρινές αποστάσεις. Τα οπτικά φάσματα των γαλαξιών δείχνουν μια μετατόπιση προς το ερυθρό αποδεικνύοντας τη διαστολή του σύμπαντος που ξεκίνησε από τη μεγάλη έκρηξη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια και συνεχίζεται.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού