Μέτρηση των αλκοολικών βαθμών αλκοολούχων ποτών με τη βοήθεια του αλκοολόμετρου

Στο βίντεο αυτό περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε τους αλκοολικούς βαθμούς, δηλ. την % V/V περιεκτικότητα σε αλκοόλη ενός αλκοολούχου ποτού με τη βοήθεια του αλκοολόμετρου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού