Μέτρηση του pH διαλυμάτων οξέων και σόδας

Το βίντεο «Μέτρηση του pH διαλυμάτων οξέων και σόδας» παρουσιάζει μία σειρά πειραμάτων με τα οποία μετρείται το pH όξινων διαλυμάτων με δύο τρόπους. Αυτό επιτυγχάνεται προσεγγιστικά με τη βοήθεια πεχαμετρικού χαρτιού και με ακρίβεια με τη βοήθεια πεχαμέτρου. Ειδικότερα προσδιορίζεται το pH διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, χυμού λεμονιού, ξιδιού, απιοντισμένου νερού, ούρων και χωνευτικής σόδας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού