Μη μου τους κύκλους τάραττε

H ομάδα “Μη μου τους κύκλους τάραττε” του 2ου Δημοτικού της Ιονίου Σχολής παρουσιάζει το πείραμα του Αρχιμήδη για την ανάκλαση και τη διάθλαση του φωτός σε κοίλα κάτοπτρα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού