Μητρική πλακέτα

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στη μητρική πλακέτα, η οποία αποτελεί την πλακέτα βάση του ΗΥ πάνω στην οποία προσαρτώνται όλα τα άλλα εξαρτήματα όπως η μνήμη, η κάρτα γραφικών, ο επεξεργαστής κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού