Μονάδες Εισόδου/Εξόδου

Το video clip αναφέρεται στα εξωτερικά εξαρτήματα του υπολογιστή που ανήκουν στην κατηγορία «μονάδες εισόδου-εξόδου». Οι μονάδες εισόδου-εξόδου εισάγουν και εξάγουν δεδομένα από και προς τον υπολογιστή και περιλαμβάνουν μόντεμ, οθόνες αφής, συσκευές που δέχονται CD, DVD, zip, μαγνητικές ταινίες, φορητές μνήμες flash κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού