(Μονάδες εισόδου) – Συσκευές εισόδου

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στις εξωτερικά εξαρτήματα του υπολογιστή που ανήκουν στην κατηγορία «μονάδες εισόδου». Οι μονάδες εισόδου χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή δεδομένων στον υπολογιστή και περιλαμβάνουν Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, ιχνοσφαίρα, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Μικρόφωνο, σαρωτής, Χειριστήριο, Ψηφιακή πινακίδα κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού