(Μονάδες εξόδου) – Συσκευές εξόδου

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στις εξωτερικά εξαρτήματα του υπολογιστή που ανήκουν στην κατηγορία «μονάδες εξόδου». Οι μονάδες εξόδου χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή δεδομένων από τον υπολογιστή και περιλαμβάνουν: οθόνη, ηχεία, σχεδιογράφο, εκτυπωτή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού