Μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στις βασικές μονάδες του υπολογιστή. Αυτές διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα. Τα εσωτερικά εξαρτήματα βρίσκονται μέσα στο κουτί του υπολογιστή και περιλαμβάνουν την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU), τη μητρική πλακέτα, τη μνήμη (RAM, ROM), το σκληρό δίσκο, την κάρτα γραφικών. Τα εξωτερικά εξαρτήματα συνδέονται στον υπολογιστή μέσω των θυρών (ports) και διακρίνονται σε συσκευές εισόδου, συσκευές εξόδου και συσκευές εισόδου/εξόδου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού