Μυκηναϊκή κοινωνία και διοίκηση

Τα μυκηναϊκά κρατίδια ήταν ανεξάρτητα με τους δικούς τους αρχηγούς, που όμως προέρχονταν από την ίδια οικογένεια. Όλα τα κρατίδια είχαν κοινή γλώσσα ,κοινή κουλτούρα και θρησκεία. Το ανάκτορο ήταν το κέντρο του μυκηναϊκού κρατιδίου, όπου ζούσε ,όπου ζούσε ο «άναξ». Αναλύεται η οργάνωση του μυκηναϊκού στρατού. Οι γυναίκες των Μυκηναίων συμμετείχαν στην κοινωνική ζωή ακόμα και στο κυνήγι ,όπως συνέβαινε και στην Κρήτη. Ο «άναξ» ήταν βασικός παραγωγός κι έμπορος του κρατιδίου. Το καθεστώς ιδιοκτησίας της γης ακολουθούσε κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού