Μυκηναϊκή οικονομία και επαγγέλματα

Το κυνήγι και η κτηνοτροφία ήταν η κύρια απασχόληση των Μυκηναίων. Το άλογο έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πολιτισμό τους. Κύρια απασχόληση των μυκηναίων γυναικών ήταν η κατασκευή υφασμάτων κι ενδυμάτων. Διαπιστώνεται η ύπαρξη ποικίλων επαγγελμάτων. Υπό την επίβλεψη του άνακτα εξάγονται τα προϊόντα των Μυκηναίων σ΄όλο τον τότε γνωστό κόσμο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού