Μυκηναϊκός πολιτισμός: γραφή

Η Γραμμική Β΄ήταν η συλλαβική γραφή των Μυκηναίων. Περιλάμβανε περισσότερα από 200 συλλαβικά σύμβολα και ιερογλυφικά .Η γραφή αυτή θα διαδοθεί από τους ίδιους και στην Κνωσσό. Πινακίδες της βρέθηκαν στην Πύλο, την Τίρυνθα και τη Θήβα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού