Μυκηναϊκός πολιτισμός: οι οικισμοί – τα τείχη

Κάθε μυκηναϊκή οικογένεια ζούσε σε ξεχωριστή κατοικία του οικισμού. Δεν υπήρχε πολεοδομικό σχέδιο. Στη φάση της ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού οι εγκαταστάσεις ήταν περιτειχισμένες για λόγους προστασίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού