Μυκηναϊκός πολιτισμός: όπλα

Στους βασιλικούς τάφους βρέθηκαν θησαυροί από όπλα ,εργαλεία, προσωπεία. Κράνη, πανοπλίες, ,βέλη, ακόντια και τόξα ήταν τα όπλα τους. Βρέθηκαν εγχειρίδια με αριστουργηματική διακόσμηση. Διαπιστώθηκε και η ύπαρξη ευκίνητου ελαφρού άρματος.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού