Μυκηναϊκός πολιτισμός: ταφική αρχιτεκτονική

Οι Μυκηναίοι έθαβαν τους νεκρούς τους σε 3 κατηγορρίες τάφων:τους λακκοειδείς και τους θαλαμοειδείς και τους θολωτούς. Στους τελευταίους ανήκαν οι μνημειώδεις τύμβοι των μυκηναίων ευγενών. Χαρ/κό παράδειγμα αποτελεί ο «Θησαυρός του Ατρέα».Χρυσές μάσκες, αναδήματα, περικνημίδες και όπλα ,αλλά και θρησκευτικά ειδώλια συνόδευαν τους νεκρούς στην τελευταία τους κατοικία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού