Μυκηναϊκός πολιτισμός: τέχνη

Οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν τη βιοτεχνία των κεραμεικών ειδών. Πλήθος κεραμεικών αποκαλύφθηκε ανασκαφικά. Τα προϊόντα τους ήταν πολυτελή με πλούσια διακόσμηση και αναφορές σε μύθους, ανθρώπινες ασχολίες, αρματοδρομίες και μοτίβα ζώων. Είναι συγγενής με τη μινωϊκή και υη κυκλαδική κεραμεική. Πέτρινα ανάγλυφα διασώζονται λίγα. Εξαιρείται η ανάγλυφη πλάκα της Πύλης των Λεόντων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού