Μυκηναϊκός πολιτισμός: θρησκεία

Μικροί ναοί χτίστηκαν στις κορυφές των βουνών και καλύφθηκαν με κλαδιά. Οι Μυκηναίοι έκαναν θυσίες ζώων, αλλά αφιέρωναν κι αντικείμενα στους θεούς. Λάτρευαν θεότητες του πολέμου και της φύσης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού