Μυκηναϊκός πολιτισμός: το ανάκτορο του βασιλιά

Ο επιβλητικός όγκος των μυκηναϊκών τειχών ήταν σύμβολο της δύναμης του άνακτα. Το ανάκτορο βρισκόταν στο κέντρο του οικισμού. Ήταν περιτριγυρισμένο από εργαστήρια τεχνιτών , χώρους αποθήκευσης , φιλοξενίας, ναούς.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού