Μυκηναϊκός πολιτισμός:τεχνικά έργα

Η οικονομική ευμάρεια επέφερε τη δημιουργία μεγάλων τεχνικών έργων.Τότε αποστραγγίζεται η Κοπαϊδα. Δημιουργούσαν έτσι τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις .Το έργο καταστράφηκε αργότερα κι αποκαταστάθηκε μόλις τα νεότερα χρόνια.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού