Ναυμαχία Σαλαμίνας: στρατ/κή-πολ/κή κατάσταση Ελλάδας

Το video clip αφορά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Παρουσιάζεται η στρατιωτική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κατ’ αυτή την περίοδο. 10 χρόνια μετά τη διακοπή των εχθροπραξιών ο Ξέρξης επιχειρεί εκ νέου εναντίον της Ελλάδας. Στην πολιτική σκηνή της Αθήνας κυριαρχεί ο Περικλής. Πρώτο του μέλημα η οχύρωση του Πειραιά. Ωστόσο, θα κυριαρχήσει η άποψη του Θεμιστοκλή ότι προστασία θ’ αποτελέσουν τα «ξύλινα τείχη». Η Αθήνα λεηλατείται από τους Πέρσες. Στη συνέλευση των ελληνικών πόλεων στον Ισθμό ο Θεμιστοκλής πείθει για την προάσπιση της Ελλάδας στη Σαλαμίνα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού