Νέστος: Από το μύθο στο σήμερα

Ο μύθος λέει για τη χάραξη της κοίτης του ποταμού Νέστου από το Νέσο, ένα θεό της Θράκης. Σήμερα αποτελεί το κοινό σύνορο των νομών Ξάνθης και Καβάλας. Ένας από τους πιο αξιόλογους ελληνικούς βιότοπους είναι τα λεγόμενα στενά του Νέστου, μία χαράδρα μήκους 22 χλμ., τα οποία και προστατεύονται από διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού