Ο Ατμοστρόβιλος του Ήρωνα

Το βίντεο “Ο Ατμοστρόβιλος του Ήρωνα” παρουσιάζει τη διάταξη και το πείραμα μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια που πρώτος παρουσίασε ο μαθηματικός, φυσικός και μηχανικός Ήρωνας τον 1ο αιώνα π.Χ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού