Ο έρωτας ως θέμα στην ποίηση της Σαπφούς

Το κλιπ αυτό επικεντρώνεται στο θέμα του έρωτα, που δέσποζε στην ποίηση της Σαπφούς. Ακούγεται το ποίημα «Ύμνος στην Αφροδίτη», στην οποίαν απευθύνεται η ποιήτρια για να τη βοηθήσει σ’ ένα ερωτικό ζήτημα. Ακούγεται επίσης άλλο ένα ποίημά της, το οποίο θεωρείται ότι περιλαμβάνει την πιο δυνατή περιγραφή του ερωτικού πάθους.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού