Ο Μ.Αλέξανδρος εισβάλλει στην πόλη των Θηβών

Ενώ ο Αλέξανδρος πολεμάει στο βορρά, προκειμένου να επιβάλλει συνθήκες ειρήνης και συμμαχίας σ’ όλους τους βόρειους συμμάχους του, ο Δημοσθένης υποσκάπτει την κυριαρχία του στο Νότο. Οι Θηβαίοι επαναστατούν εναντίον της μακεδονικής φρουράς της πόλης τους και ο Αλέξανδρος κατέρχεται τιμωρός.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού