Ο Μ.Αλέξανδρος στη Μ.Ασία και την Κεντρική Ασία

Το 331 π.Χ. ο Αλέξανδρος προελαύνει στη Νινευή, τα Γαυγάμηλα και τη Βαβυλώνα. Θα προωθηθεί αμέσως στο Ιράν, Παίρνει τους θησαυρούς από τα Σούσα και την Περσέπολη. Την άνοιξη του 330 π.Χ. μπαίνει στην Περσέπολη κι εκδιώκει το Δαρείο, τον οποίο εντοπίζει δολοφονημένο από τους Πέρσες σατράπες. Καταλαμβάνει το σημερινό Αφγανιστάν, Το 329 π.Χ. θα διασχίσει τον ποταμό Ώξο, διατρέχει τη Βακτριανή και Σογδιανή και ιδρύει την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη. Τότε συναντάει και την αγαπημένη του στο εξής σύντροφο Ρωξάννη. .

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού