Ο Μ.Αλέξανδρος στην Ινδία

Στην Κεντρική Ασία και στον ινδικό Καύκασο προελαύνει ο Αλέξανδρος στις αρχές του 326 π.Χ. Κανείς δε μπορεί να του αντισταθεί. Στα Τάξυλα, στα νομίσματα κι ελληνιστικά ερείπια της περιοχής, στην πλαστική της περιοχής μέχρι σήμερα, ακόμα εντοπίζουμε την παρουσία του. Ο Σικάνταρ ή Ντιζάου των Καλάς δεν είναι άλλος από τον Μ. Αλέξανδρο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού