Ο ουρανός τη νύχτα την Άνοιξη από βόριο ημισφαίριο

Το video clip περιγράφει την εικόνα του ουρανού όπως φαίνεται από το βόριο ημισφαίριο γύρω στο Μάρτιο κοντά στην εαρινή ισημερία, όπου επικρατεί άνοιξη στο βόριο ημισφαίριο και φθινόπωρο στο νότιο. Μεταξύ των αστερισμών διακρίνουμε τους Virgo και Leo, όπου ανάμεσά τους έχει παρατηρηθεί ένας γαλαξιακός πίδακας που μάλλον δημιουργείται από μια μαύρη τρύπα, τον αστερισμό του κόρακα στον οποίο έχουν παρατηρηθεί δυο γαλαξίες σε σύγκρουση, τον Perceus που στο παρελθόν εμφάνισε nova, τον πολικό αστέρα, το άστρο Vega το οποίο θα είναι στο μέλλον ο πολικός αστέρας δεδομένου ότι ο άξονας της Γης θα γυρίσει προς αυτόν κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού