Ο ουρανός του Φθινοπώρου τη νύχτα από το βόριο ημισφαίριο

Το video clip περιγράφει την εικόνα του ουρανού όπως αυτή παρατηρείται το φθινόπωρο από το βόριο ημισφαίριο. Η εικόνα αυτή μια δεδομένη στιγμή είναι ένα μόνο καρέ στην κινηματογραφική ταινία της εξέλιξης. Το σχήμα π.χ. της URSA MAJOR ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Παρατηρούμε αστερισμούς όπως GEMINI, CASSIOPEIA, στο κέντρο όλων αυτών το άστρο POLARIS στο άκρο της URSA MANOR, ο γαλαξίας της ANDROMEDA, PISCES, AQUARIUS, ARIES, το νεφέλωμα της έλικας, ο γαλαξίας Μ33 κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού