Ο Π.Μελάς στη Μακεδονία-προστασία του άμαχου πληθυσμού

Σ’ αυτό το video clip περιγράφεται η 1η είσοδος του Παύλου Μελά και των άλλων μελών της ελληνικής αποστολής στη Μακεδονία. Στόχος τους να γνωρίσουν τον τόπο και τους ανθρώπους, αλλά και να στελεχώσουν την οργάνωση. Παρακολουθούμε την πορεία τους μέσα από τα γράμματα και τα προσωπικά σημειωματάρια του Παύλου Μελά. Στα κείμενά του τεκμηριώνεται η ελληνικά ταυτότητα του πληθυσμού και ο ρόλος των ελλήνων δασκάλων. Ο ίδιος αναδεικνύεται σε υπέρμαχο της δημοτικής. Στα κηρύγματά τους προς τους ντόπιους υπόσχονται την προάσπισή τους με αυτοθυσία. Τέλος, καταδεικνύεται η απήχηση του κινήματος στη Δυτική Μακεδονία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού