Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του αρχαίου δράματος

Απόσπασμα από τους Βατράχους (Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου1977). Ο Αριστοφάνης, σύμφωνα και με την κρατούσα αντίληψη της εποχής, θεωρεί ότι η τραγική ποίηση είναι διδακτική και εστιάζεται, ανεξαρτήτως του θέματος της τραγωδίας ή της μυθικής της αφετηρίας, στα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα της εποχής, γεγονός που την καθιερώνει ως σχολείο των ενηλίκων. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Αριστοφάνης θεωρεί τον μεν Αισχύλο εκπρόσωπο του δοξασμένου παρελθόντος, τον δε Ευριπίδη τον κατεξοχήν εκπρόσωπο της νεόφερτης πολιτικής διαφθοράς. Ακολουθεί απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση των Βατράχων στα Αριστοφάνεια (Θέατρο Τέχνης)

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού