Ο ρόλος της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα

Απόσπασμα της θεατρικής παράστασης. Στις γυναίκες, που στην πραγματικότητα ήταν περιορισμένες στα του νοικοκυριού, δίνεται η εξουσία στις διοικητικές υποθέσεις. Η θέση ότι ο Αριστοφάνης φαίνεται μισογύνης δεν ευσταθεί.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού