Ο ρόλος του σχολείου/λειτουργία

Σ’ αυτό το βίντεο κλιπ παρουσιάζεται ο ρόλος του σχολείου (και συγκεκριμένα του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ελληνικού) στη διαδικασία ένταξης των ξένων μαθητών, καθώς είναι στα δικά του καθήκοντα να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Μαθητές μιλούν στην κάμερα γι’ αυτήν ακριβώς τη συνεισφορά καθώς και για το θετικό περιβάλλον του σχολείου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού