ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Με την κυριαρχία των μετάλλων η κοινωνική οργάνωση γίνεται πολύπλοκη. Με στόχο την εισαγωγή μετάλλων τελειοποιείται η ναυτιλία και αναπτύσσεται το διαμετακομιστικό εμπόριο. Εμφανίζονται διάφοροι τύποι καραβιών. Άμεση συνέπεια αυτών ήταν η εξειδίκευση των τεχνιτών. Τεχνίτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι κατέχουν σημαντική θέση στη μινωική κοινωνία. Ωστόσο, βάση της οικονομίας παραμένει η γεωργία. Το εμπόριο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανακτόρων με κύρια πηγή τη βασιλική παραγωγή. Παράλληλα, αναπτύσσονται η οικοτεχνία, η υφαντική και το κέντημα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού