Οι εξερευνητές

Το video clip αναφέρεται σε μη επανδρωμένες εξερευνητικές αποστολές στο διάστημα, τα γνωστά ρομπότ, τα οποία συλλέγουν δείγματα και πληροφορίες με στόχο να ανακαλυφθούν οι καλύτερες περιοχές για την ανθρώπινη προσεδάφιση. Ένα τέτοιο ρομπότ σχεδιάζεται να σταλεί στον Άρη στα πλαίσια μιας διεθνούς αποστολής. Πολύ επιτυχημένα ρομπότ ήταν τα αμερικανικά Voyager που εκτοξεύθηκαν το 1977 και κατόρθωσαν να μας αποκαλύψουν τα μυστικά των εξωτερικών πλανητών. Ένα σύγχρονο Voyager, κοινό αμερικάνικό και ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το όνομα Kassini, στάλθηκε για την εξερεύνηση του Κρόνου και του δορυφόρου του Τιτάνα. Μια άλλη διαστημοσυσκευή, ο «Γαλλιλαίος» ξεκίνησε για το Δία το 1989 και χρειάστηκε έξι χρόνια για να φτάσει και να δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Εξερευνητικά ρομπότ στέλνονται και στη γειτονιά της γης. Με 4 ρομπότ σε γεωστατική τροχιά έχει καλυφθεί όλη η επιφάνεια της γης και δημιουργούνται χάρτες της γης με πληροφορίες πολύ χρήσιμες για διάφορους σκοπούς.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού