Οι γονείς του Μ. Αλεξάνδρου: Φίλιππος ο Β’ και Ολυμπιάδα

Το video clip αναλύει την ιδιαίτερη προσωπικότητα του Φιλίππου, που αποτελεί σύγκλιση πολλών αλλά και αντιφατικών δεξιοτήτων τόσο στον στρατιωτικό, όσο και στον πολιτικό τομέα. Στόχος του, η ηγεμονία της Ελλάδας με απώτερη προοπτική την κυριαρχία στην Ανατολή. Ως εμπόδιο στην πορεία του αυτή εμφανίζεται ο αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης με τους Φιλιππικούς του λόγους. Πληθωρικές προσωπικότητες τόσο ο Φίλιππος, όσο και ο Αλέξανδρος θα συγκρουστούν μεταξύ τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Φίλιππος δεν υπήρξε το πρότυπο του νεαρού Αλέξανδρου. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του θα παίξει και η δυναμική βασίλισσα-ιέρεια μητέρα του, η Ολυμπιάδα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού