Οι ιστορικές συνέπειες της εξέγερσης

Το video clip αναφέρεται στο πραξικόπημα του Δ.Ιωαννίδη το οποίο έγινε μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και οδήγησε στη προδοσία της Κύπρου ,αλλά και στη πτώση της δικτατορίας τον Ιούνιο του 1974.Το 1975 ξεκινά η δίκη της χούντας .Η γιορτή του Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρη ως και θα είναι όσο η ελευθερία και η δικαιοσύνη αποτελούν τα σπουδαιότερα αγαθά στην ανθρώπινη κοινωνία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού