Οι μάχες του Μ.Αλεξάνδρου στην Περσία

30.000 στράτευμα, αλλά και ένα επιτελείο επιστημόνων της εποχής θ’ ακολουθήσει τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στην Ασία, που δεν ήταν μια απλή στρατιωτική εκστρατεία, αλλά και μία εκστρατεία πολιτισμού. Μετά το πέρασμα του Ελλησπόντου και τις θυσίες στον Αχιλλέα φθάνει στο Γρανικό ποταμό. Πέρα από τη συμβολή του Παρμενίωνα, η ηγετική προσωπικότητα του Αλέξανδρου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη νίκη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού