Οι πρώτοι Αιγαιακοί πολιτισμοί

Οι πιο σημαντικές πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου χτίζονται δίπλα στη θάλασσα. Η θάλασσα παίζει καίριο κι αποφασιστικό ρόλο στην πολιτιστική φυσιογνωμία του ελληνικού κόσμου, αλλά και στην οικονομία του. Η θάλασσα θα γίνει ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ελληνικές αποικίες, αλλά και τους μεγάλους πολιτισμούς της Ασίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού