Οι ρίζες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το 356 π.Χ . γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Γ’ ο Μακεδών, απόγονος των Ηρακλειδών και γιος του Φιλίππου του Β’ και της Ολυμπιάδας, που έμελλε να γίνει μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας ιστορίας, Κοντά στη Βεργίνα αποκαλύφθηκε η πόλη των Αιγών, η πρωτεύουσα των Μακεδόνων Βασιλέων. Κατά τον Ηρόδοτο και το Θουκυδίδη καμία άλλη ελληνική δυναστεία δεν έχει τόσο εξακριβωμένη καταγωγή, όσο η μακεδονική βασιλική δυναστεία, γεγονός που πιστοποιείται πλέον και από τα ανασκαφικά δεδομένα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού