Οι σκλάβοι στα μεταλλεία του Λαυρίου

Οι σκλάβοι και οι εργάτες των ορυχείων εργάζονταν κάτω από δύσκολες συνθήκες. 11.000 ήταν οι εργαζόμενοι και 20.000 κατά την εποχή της ακμής του 5ου αιώνα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού