Οι τοιχογραφίες της Αρχαίας Θήρας

Κάθε οικία στη Θήρα είχε τουλάχιστον ένα δωμάτιο διακοσμημένο με τοιχογραφίες. Κατά κανόνα η μέθοδος τοιχογράφησης ήταν το «fresco». Τα χρώματα ήταν έντονα και τα θέματα συμβολικά δεμένα με τη θρησκεία και την παράδοση ή την καθημερινή ζωή. Διαπιστώνονται μεγάλες ομοιότητες με την αιγυπτιακή και μινωική τέχνη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού