Όνειρα του Ήλιου

Τέσσερις μαθητές κατασκευάζουν ένα ηλιακό αεροπλάνο – μοντέλο και παίρνουν μέρος σε έναν εθνικό αγώνα αντοχής. Για πόσο θα καταφέρουν να κρατήσουν το αεροπλάνο τους στον αέρα? Για να εμπνευστούν, συναντούν τον Eric Raymond, τον κατασκευαστή του πρώτου διθέσιου ηλιακού αεροπλάνου στον κόσμο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού